De Vereniging

Onze vereniging

Met haar oprichting in november 2013, is E.S.S.V. Alcedo de jongste studenten schaatsvereniging van Nederland. Het verlangen naar een studenten schaatsvereniging was er altijd al, alleen ontbrak de ijsbaan in Rotterdam. Door het geslaagde stadsinitiatief van Schaatsbaan Rotterdam kunnen nu óók de studenten van Rotterdam schaatsen in hun eigen stad.
E.S.S.V. Alcedo wil de schaatssport weer onder de Rotterdamse HBO en WO studenten brengen.

ESSV Alcedo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bekend zijn bij E.S.S.V. Alcedo, dan kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen.

“Hey, Ho, Alcedo!”

ESSV Alcedo

Commissies

Activiteitencommissie

De ACCO organiseert elke maand leuke activiteiten, zoals suppen, bowlen, boulderen etc, maar ook grotere actviteiten zoals het jaarlijkse IJsvogala en ledenweekend.

Technischecommissie

De Technischecommissie zorgt voor alle trainingen. Zonder TC is Alcedo niets!

Kledingcommissie

De Kledingco zorgt ervoor dat Alcedianen herkenbaar over de baan sjeezen in onze eigen clubkleding.

Wedstrijdcommissie

We doen niet alleen mee met wedstrijden, maar organiseren ook wedstrijden. Elk jaar hebben we onze eigen clubkampioenschappen en een echte Teamsprint

Adviescommissie

Loopt het bestuur tegen een moeilijke beslissing aan of heeft behoefte aan een sparringpartner over onderwerpen, dan kan et bestuur voor advies terecht bij de Adviesco.

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de penningmeester.

Vertrouwenscontactpersoon

Alcedo vindt het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Gelukkig is er nog geen incidenten voorgekomen. Sinds het najaar van 2022 heeft de vereniging een VCP. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenscontactpersoon
Zao Veerman
E-mailadres:
zaoveerman@gmail.com
Telefoon:
06 51 72 28 69

Vertrouwenspersoon

Om iedereen een veilige omgeving te bieden, is er een vertrouwenspersoon. Gelukkig zijn er nog nooit situaties voorgevallen waarbij een vertrouwenspersoon nodig is geweest, maar mochten er situaties voorkomen die je niet met het bestuur of andere leden wil bespreken kan je altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon is niet van Alcedo en is helemaal onafhankelijk van de vereniging. Deze persoon kan je altijd benaderen als een dusdanige situatie zich voordoet.

Vertrouwenspersoon Erasmus Universiteit
Martin Blok
E-mailadres:
blok@iss.nl
Telefoon:
06 2379 2496
Kamer:
Sanders Building

Kleding

Heb jij onze clubkleding al gezien?

Clublied der E.S.S.V. Alcedo

Schaatsen is niet zo moeilijk,

al beweeg je nog zo maf

Ga eerst een stuk rechtdoor,

en sla na 100 meter af

 

Gooi je billen in de bocht,

ZAKKE ZAKKE iedereen

Je voelt een hand van achter,

schaatsen doe je nooit alleen

 

Want wij zijn van Alcedo!

We komen uit Rotterdam

En er is er niet een, die-

Harder dan ons schaatsen kan

Want lid zijn is veel leuker!

De tunnel is onze baan

Wij klunen van kroeg naar kroeg- BIER!

Als ware ALCEDIAAN!

En na een jaartje zweten,

rij je met de snelle mee

Dan strijden voor Alcedo,

Op het volgend I-U-T

Eenmaal aan de start,

krijg je het benauwd

Je hoort een harde knal,

en denkt alleen nog maar aan goud!

Want wij zijn van Alcedo!

We komen uit Rotterdam

En er is er niet een, die-

Harder dan ons schaatsen kan

Want lid zijn is veel leuker!

De tunnel is onze baan

Wij klunen van kroeg naar kroeg- BIER!

Als ware ALCEDIAAN!

 

Geschreven door de CluCo:

Jamie Romijn

Esther Schrama

Mercede van Voorthuizen

Anne de Weerdt