De Vereniging

Onze vereniging

Met haar oprichting in november 2013, is E.S.S.V. Alcedo de jongste studenten schaatsvereniging van Nederland. Het verlangen naar een studenten schaatsvereniging was er altijd al, alleen ontbrak de ijsbaan in Rotterdam. Door het geslaagde stadsinitiatief van Schaatsbaan Rotterdam kunnen nu óók de studenten van Rotterdam schaatsen in hun eigen stad.
E.S.S.V. Alcedo wil de schaatssport weer onder de Rotterdamse HBO en WO studenten brengen.

ESSV Alcedo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bekend zijn bij E.S.S.V. Alcedo, dan kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen.

“Hey, Ho, Alcedo!”

ESSV Alcedo

Bestuur X

Voorzitter – Kaj Blanken: voorzitter@essvalcedo.nl

Secretaris – Zao Veerman: secretaris@essvalcedo.nl

Penningmeester – Yasmin Kaldenbach: penningmeester@essvalcedo.nl 

Wedstrijdcommissaris – Mark Nieuwenhuis: wedstrijd@essvalcedo.nl

Oud besturen

Bestuur IX

Mirjam Oosterom (voorzitter)
Willem Castelijns (secretaris)
Paulien van Dulst (penningmeester)

Bestuur VIII

Ruben Barkey (voorzitter)
Fabiënne Overbeek (penningmeester)
Laura Overheul (secretaris)
Sam Hagers (wedstrijdcommissaris)
Valerie Slootweg (commissaris extern)

Bestuur VII

Robert-Jan van de Brug (voorzitter)
Rein Docter (secretaris)
Anne Li Cnossen (penningmeester)
Timon Veerman (wedstrijdcommissaris)

Bestuur VI

Demi Ammerlaan (voorzitter)
Èmese Heijkoop (secretaris)
Katinka van Berlo (penningmeester)

Bestuur V

Claudia Oranje (voorzitter)
Sanne Boom (secretaris)
Jan van Dam (penningmeester)
Jeroen van Dijk (wedstrijdcommissaris)
Iris van der Rest (PR commissaris)

Bestuur IV

Deborah Veerman (voorzitter)
Esther Schrama (secretaris)
Mathilde Simon (penningmeester/PR commissaris)
Pim Heikoop (wedstrijdcommissaris)

Bestuur III

Esmee de Bruin (voorzitter)
Anne de Weerdt (secretaris)
Patrick Smaal (penningmeester)
Chiel Bakker (wedstrijd-/PR-commissaris)

Bestuur II

Martin Schaaphok (voorzitter)
Stijn Oude Elferink (vice-voorzitter)
Mercede van Voorthuizen (secretaris)
Patrick van de Werken (penningmeester)
Monica Ravenstijn (PR-commissaris)

Bestuur I

Martin Schaaphok (voorzitter)
Stijn Oude Elferink (vice-voorzitter)
Jamie Romijn (secretaris)
Patrick van de Werken (penningmeester)
Pim Baan (PR-commissaris)
Monica Ravenstijn (wedstrijdcommissaris)

Commissies

Activiteitencommissie

De ACCO organiseert elke maand leuke activiteiten, zoals suppen, bowlen, boulderen etc, maar ook grotere actviteiten zoals het jaarlijkse IJsvogala en ledenweekend.

Technischecommissie

Kledingcommissie

De Kledingco zorgt ervoor dat Alcedianen herkenbaar over de baan sjeezen in onze eigen clubkleding.

Wedstrijdcommissie

Adviescommissie

Loopt het bestuur tegen een moeilijke beslissing aan of heeft behoefte aan een sparringpartner over onderwerpen, dan kan et bestuur voor advies terecht bij de Adviesco.

Kascontrolecommissie

Vertrouwenscontactpersoon

Alcedo vindt het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Gelukkig is er nog geen incidenten voorgekomen. Sinds het najaar van 2022 heeft de vereniging een VCP. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenscontactpersoon
Zao Veerman
E-mailadres:
zaoveerman@gmail.com
Telefoon:
06 51 72 28 69

Vertrouwenspersoon

Om iedereen een veilige omgeving te bieden, is er een vertrouwenspersoon. Gelukkig zijn er nog nooit situaties voorgevallen waarbij een vertrouwenspersoon nodig is geweest, maar mochten er situaties voorkomen die je niet met het bestuur of andere leden wil bespreken kan je altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon is niet van Alcedo en is helemaal onafhankelijk van de vereniging. Deze persoon kan je altijd benaderen als een dusdanige situatie zich voordoet.

Vertrouwenspersoon Erasmus Universiteit
Martin Blok
E-mailadres:
blok@iss.nl
Telefoon:
06 2379 2496
Kamer:
Sanders Building

Kleding

Heb jij onze clubkleding al gezien?