IUT Teamsprint Alcedo

Wedstrijd

Na wedstrijden gehad te hebben bij Softijs, Braga, Skits, Els en ISIS, is het nu de beurt aan Alcedo om de andere schaatsverenigingen te ontvangen op onze mooie ijsbaan!

Alcedo organiseert namelijk het IUT Teamsprint! Dit gaat gebeuren op zondag 29 januari, dus vorm snel een team van 3 of 4 rijders en laat zien hoe jullie schaats kunsten zullen zijn op het Rotterdamse ijs.

We kunnen ook helpen een team voor je te vinden. Vul dit formulier in.

Praktische informatie
Wat: IUT Teamsprint
Waar: Schaatsbaan Rotterdam (Toepad 95), gratis parkeren!
Wanneer: zondag 29 januari 2023
Hoe laat: aanvang wedstrijd om 19:30

Inschrijven kan vanaf 2 januari!

De organisatie van de IUT Teamsprint is in handen van onze geweldige wedco:

  • Mirjam Oosterom
  • Eva de Bruin
  • Joëlle Winkel

De commissie is te bereiken via: alcedowedco@gmail.com

 

Programma

Voorlopige programma

 

Inschrijven
Inrijden
Start wedstrijd
Eerste ronde
Pauze
Tweede ronde
Pauze
Finales
Einde wedstrijd
Prijsuitreiking

18:00 – 19:00 uur
19:15-19:30 uur
19:30 uur
19:30 – 19:55 uur
19:55 – 20:05 uur
20:05 – 20:30 uur
20:30 – 21:00 uur
21:00 uur – 21:20 uur
21:20 uur
21:45 – 22:15 uur

Deelnemers

Het IJzersterke Team (IJzersterk)
Martijn Cox
Jeroen Cox
Persijn van de Velden

Wij doen mee met spek en Braga! (Braga)
Kristen
Fenna Joziasse
Nigel Lacle
Lianne van der Zijden

Braga Bestaat! (Braga)
Femke Kuijpers
Lianne van der Zijden
Arjen Houtkopper
Fenna Joziasse

Bart en zijn discipelen (ISIS)
Roel Hoogeveen
Lorenzo Klop
Zevus Janssen
Bart Hodes

De Rotterdamse IJsvogels (Alcedo)
Kaj Blanken
Zao Veerman
Yasmin Kaldenbach

SAS (ELS)
Sybe Weening
Sjors Blom
Arthur Knibbe

Team Spek en Bonen (IJzersterk)
Sietske Geerars
Frances Maiorano
Lieve van Remmen

Tunnelvisie (Alcedo)
Erik van Schijndel
Julia Wilms
Willem Castelijns

Uitslagen

De uitslagen zullen hier online komen zodra deze beschikbaar zijn.

Foto's

Foto’s zijn gemaakt door Nancy van de Rijt – Spittel

Reglement

Wedstrijdreglement IUT Teamsprint E.S.S.V. Alcedo 

Artikel 1 – Het recht voor deelneming 

Artikel 2 – Deelname buiten mededinging 

Artikel 3 – Betaling 

Artikel 4 – Inschrijven 

Artikel 5 – Deelnemers 

Artikel 6 – Programma 

Artikel 7 – Regels wedstrijd 

Artikel 8 – Regels Schaatsbaan Rotterdam 

Artikel 9 – Loting 

Artikel 10 – Uitslag 

Artikel 11 – Prijzen 

Artikel 12 – Schadevergoedingen, vernielingen en brassen 

Artikel 13 – Slotbepaling 

Artikel 1 – Het recht voor deelneming 

Deelname aan het IUT Teamsprint is uitsluitend voor: 

1. mensen die ingeschreven staan als student aan: 

a. een Nederlandse universiteit 

b. een Nederlandse instelling voor Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), of 

2. mensen die staan ingeschreven bij een studenten schaatsvereniging (SSV), of 3. mensen die niet langer dan een jaar voorafgaand aan de wedstrijd aan de eisen beschreven in lid 1 of 2, artikel 1 voldoen. 

Daarnaast is een KNSB-relatienummer niet verplicht voor deelname aan het IUT Teamsprint, daar er geen officiële tijdwaarneming aanwezig kan zijn om de tijden te registreren. 

De organiserende partij staat in haar recht om eventueel om bewijs te vragen wanneer er twijfel bestaat over de waarheid van de opgegeven gegevens aangaande Artikel 1. Blijken de gegevens vals, kan dit leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. 

Artikel 2 – Deelname buiten mededinging 

Wanneer er genoeg voldoende plaats is op de deelnemerslijst, kunnen mensen die niet voldoen aan de eisen beschreven onder Artikel 1 meedoen met de wedstrijd buiten mededinging. 

Artikel 3 – Betaling 

Het inschrijfgeld zal +/- €15,00 zijn en wordt via de betreffende studenten schaatsvereniging verrekend.

Wanneer Artikel 2 van toepassing is, dient/dienen de persoon/personen het inschrijfgeld binnen 7 dagen na inschrijving te voldoen met als uiterlijke datum voor betaling 28 januari 2023. De betaling (en eventuele bijkomende kosten) kan worden voldaan op rekeningnummer NL 98 RABO 0141316039, t.n.v. E.S.S.V. Alcedo, o.v.v. IUT Teamsprint Rotterdam. Kosteloos afmelden kan tot en met zaterdag 21 januari. Wanneer deelnemers meedoen onder Artikel 2 en zich voor deze datum afmelden, zullen eventuele betalingen teruggestort worden. 

Artikel 4 – Inschrijven 

De inschrijvingen zullen plaatsvinden op basis van de volgorde waarin deelnemers zich ingeschreven hebben. Wanneer iemand zich aanmeldt onder Artikel 2 zullen deze personen toegelaten worden na 22 januari 2023. Deze personen kunnen zich wel inschrijven voor de bovengenoemde datum en het inschrijfgeld dient overgemaakt te zijn voor de wedstrijd. Blijkt dat de deelnemer door fout van de organiserende vereniging niet mee kan doen, zal het inschrijfgeld teruggestort worden. 

Artikel 5 – Deelnemers 

Om deel te mogen nemen aan de wedstrijd, dienen de deelnemers zich niet korter dan een half uur voor aanvang van de wedstrijd aan te melden bij de daarvoor bestemde personen. Lukt het door overmacht niet om voor die tijd aanwezig te zijn, is het mogelijk iemand van de organisatie te bellen. Deze staat dan in zijn recht de keuze te maken om de desbetreffende deelnemers wel of niet in te schrijven voor de wedstrijd. 

Artikel 6 – Programma 

De wedstrijd zal gereden worden in twee verschillende categorieën: 

Categorie A 

Categorie B 

met als wedstrijdprogramma: 

ronde 1: 3 rondes 

ronde 2: 3 rondes 

finale: 3 rondes 

De teams zullen op basis van deze 2 categorieën ingedeeld worden. De teams, die met drie personen starten, zullen twee keer drie rondes rijden waarbij de voorste rijder na elke ronde afvalt. De gereden tijd wordt gebaseerd op de tijd die wordt geklokt wanneer de laatste rijder binnen is. De finaleplekken worden gebaseerd op de gereden tijden in de eerste twee keer drie rondes gezet zijn, waarbij de snelste de finale dienen te rijden.

Artikel 7 – Regels Wedstrijd 

1. Startplek 

a. Er starten twee teams per rit. 

b. De start bevindt zich op het midden van het rechte stuk. Team 1 start bij de 1000m finishlijn; team 2 start bij de startlijn aan de overkant (tussen de 1000m startlijnen in). 

2. Wedstrijdbaan 

a. De smalle strook aan de binnenkant van de baan zal gebruikt worden als de inrijbaan. 

b. Er liggen blokjes op de rode lijn, de lijn tussen de binnenbaan en inrijbaan. De wedstrijd wordt verreden op de binnenbaan, langs de blokjes. 

3. Teamverdeling 

a. Er worden wedstrijdbandjes gebruikt om de volgorde van de rijders aan te geven. Het team besluit onderling welke rijder één, twee en drie rondes rijdt. 

b. De onderlinge verdeling in het team mag tussen de eerste en tweede poging, en wanneer van toepassing ook de finale, veranderd worden. 

c. Tijdens het rijden van de drie rondes mag de onderlinge verdeling niet veranderd worden. 

d. Wedstrijdbandjes zoals gebruikelijk om de rechterarm gedragen. 

i. Team 1. 1e rijder = geen bandje; 2e rijder = wit bandje; 3e rijder = blauw bandje. 

ii. Team 2. 1e rijder = geen bandje; 2e rijder = geel bandje; 3e rijder = blauw bandje. 

4. Kop overnemen 

a. Kop overnemen gebeurd op de eerste helft van het rechte stuk, aan de kant waar jouw team gestart is. Bij het uitkomen van de bocht heeft de voorste rijder ongeveer 50 meter om naar rechts uit te wijken en de kop over te geven aan de rijder achter hem/haar. De kop moet overgenomen zijn vóór het passeren van de start/finishlijn. 

b. Niet op tijd wisselen is reden voor diskwalificatie. 

c. Na de kop overgegeven te hebben kunnen de eerste en tweede rijder uitrijden in de buitenste baan. 

5. Start 

a. De teamleden mogen zelf de keuze maken naast elkaar of achter elkaar te starten. 

b. Na een valse start bij de eerste start wordt de start afgeschoten en wordt er opnieuw gestart. 

c. Bij een 2e valse wordt de start niet afgeschoten en gaat de rit door, echter het team die de valse start veroorzaakt wordt na afloop benadeeld. 

6. Finish 

a. De derde rijder in het team rijdt de laatste ronde alleen; zijn/haar doorkomst op de finish is de eindtijd voor het gehele team. 

b. Als een team met vier rijders start, dienen de derde en vierde rijder samen te finishen. De doorkomst van de vierde rijder telt als eindtijd voor het gehele team. 7. Kledingvoorschriften 

a. Het dragen van handschoenen is verplicht. 

b. Het dragen van een muts of helm is verplicht.

Artikel 8 – Regels Schaatsbaan Rotterdam 

De ijsbaan kan uitsluitend vanaf de buitenkant betreed worden. Er is geen uitsparing voor een coachvak, de coaches dienen op het rechte stuk aan de kant van de ingang van de 400-meter baan te staan. De coaches mogen alleen op het ijs staan wanneer hun rijders de wedstrijd moeten rijden. Op de inrijbaan dienen rijders vaart te minderen. Racefietsen met tacx kunnen niet meegenomen worden wegens ruimtegebrek. 

Artikel 9 – Loting 

De organisatie is verantwoordelijk voor de loting. 

Artikel 10 – Uitslag 

De uitslag van de teamsprint zal op de website van E.S.S.V. Alcedo zo snel mogelijk bekend gemaakt worden. Deze zal te vinden zijn onder de link wedstrijdenIUT Teamsprint Alcedo 

Artikel 11– Prijzen 

De medailles worden uitgereikt door de organisatie. De uitslag wordt nauw bekeken en valt na bekendmaking niet over te discussiëren. 

Artikel 12 – Schadevergoedingen, vernielingen en brassen 

Enige schade opgelopen tijdens de wedstrijd, kan niet verhaald worden op de organiserende vereniging. 

Wanneer er schade toegebracht wordt aan eigendommen van de ijsbaan, zal dit direct verhaald worden bij de schuldige personen/verenigingen. 

Brassen mag uitsluitend NA de uitreiking. Dus NIET voor/tijdens de wedstrijd en tijdens de uitreiking. Overtreding van deze regel kan resulteren in uitsluiting van de wedstrijd en het tenietdoen van al eventueel gereden afstanden. 

Artikel 13 – Slotbepaling 

De organiserende vereniging (E.S.S.V. Alcedo) behoudt het recht om het wedstrijdreglement aan te passen. Doet een situatie zich voor die niet beschreven staat in het reglement, zal de organisatie een besluit nemen. Voor het reglement aangaande een teamsprint en de baan wordt verwezen naar het reglement van de KNSB.